تظاهرات مردم الرقه علیه حضور نظامیان آمریکایی در سوریه
فیصل مقداد: سوریه برای تسهیل انجام ماموریت کمیته حقیقت‏‌یاب آمادگی کامل دارد
همه باید به هلال‌احمر و صلیب سرخ سوریه کمک کنند
دوستی با دختران بهانه ای برای اخاذی بود اخاذی یک میلیاردی متهم مجازی

  کرملین: آمریکا حمله اقتصادی بین‌ا‌لمللی را علیه روسیه طرح ریزی کرده است
Share
امتياز : 0.00