استخدام مدیر مالی ،سرپرست مالی ،سرپرست انبار ،مدیر فنی در ساوه
استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر پزشکی در تهران
استخدام ۶ ردیف شغلی در شرکت دانش بنیان فناوران سپهر ماهان
استخدام ۵ ردیف شغلی در یک شرکت معتبر در اهواز

  پرداختی بدی آب و هوا به کارکنان دولت بازنگری می‌شود
Share
امتياز : 0.00