استخدام ۵۳۷ نفر در آموزش و پرورش استان بوشهر
استخدام نیروهای توان یاب در مرکز تماس شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)
نحوه تأمین ارز حواله ­ها و اعتبارات اسنادی اعلام شد
بانک مرکزی ۳۳ اولویت تامین ارز را تعیین کرد

  استخدام شبکه بهداشت و درمان بهارستان
Share
امتياز : 0.00