توزیع ۶۰ هزار تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری از فردا پیشنهاد قیمت ۲۷۰۰ و ۱۸۰۰ تومانی سیب و پرتقال
مبنای افزایش مزد سال 97 کارگران مشخص شد ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان هزینه زندگی کارگری
هیچکس نتوانسته یک ریال راجع‌به من و خانواده‌‌ام در دادگاه ثابت کند
آخوندی وزیر ماند

  دولت و مجلس یک‌بار برای همیشه تکلیف بازنشستگان را مشخص کنند / اعتقاد جوانان را با سیاست‌های اصولی و نه با اجبار برگردانیم
Share
امتياز : 0.00