مبنای افزایش مزد سال 97 کارگران مشخص شد ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان هزینه زندگی کارگری
هیچکس نتوانسته یک ریال راجع‌به من و خانواده‌‌ام در دادگاه ثابت کند
آخوندی وزیر ماند
ایراد شورای نگهبان به بند الحاقی تبصره 11 بودجه 97 همچنان به قوت خود باقی است

  توزیع ۶۰ هزار تن سیب و پرتقال تنظیم بازاری از فردا/ پیشنهاد قیمت ۲۷۰۰ و ۱۸۰۰ تومانی سیب و پرتقال
Share
امتياز : 0.00