بی‌تدبیری، تولید ریل ملی را متوقف کرده استتداوم خروج ارز از کشور
تغییرات مواضع سندیکا قابل قبول نیست
پراید حتما باید از رده خارج شود
رکوردشکنی تولید نفت‎شیل آمریکا در آوریل

  معاونت علمی از مراکز هوانوردی عمومی حمایت می کند
Share
امتياز : 0.00