کتاب «در شناخت- علوم اجتماعی» منتشر شد
مسیر سیدجمال متفاوت با روشنفکری سکولار است
رشته های جدیدبه رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی اضافه می شود
نسخه نفیس تک جلدی ترجمه و تفسیر قرآن حجت‌ الاسلام قرائتی منتشر شد

  غایت و چرایی علم دینی، فراتر از دایره زمان و مکان است
Share
امتياز : 0.00