۱۴۷ قهرمان ورزشی در دستگاه های اجرایی به صورت رسمی استخدام شدند
تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی و داخلی اشتغال ، کار یابی و حمایت از مشاغل خانگی
آگهی آموزش نیرو در مشاغل ریلی (نتایج معاینات)
استخدام کارشناس حسابداری

  استخدام بانک ملی ایران در سال ۹۷
Share
امتياز : 0.00