تغییر زمان برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی و داخلی اشتغال ، کار یابی و حمایت از مشاغل خانگی
آگهی آموزش نیرو در مشاغل ریلی (نتایج معاینات)
استخدام کارشناس حسابداری
استخدام موسسه حسابرسی آذین تراز ارقام

  ۱۴۷ قهرمان ورزشی در دستگاه های اجرایی به صورت رسمی استخدام شدند
Share
امتياز : 0.00