انتقاد جهرمی به عدم همکاری دستگاههای اجرایی در دولت الکترونیک
راه اندازی مجامع تخصصی کانون‌های فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی
ارزیابی شخصیتی از متقاضیان عضویت در هیات علمی دانشگاه‌ها
احداث موزه ایران درودی در مسیر قانونی

  جشنواره ترویج علم در پایان‌نامه‌های دانشجویی برگزار می شود
Share
امتياز : 0.00