امروز يكشنبه , 6 خرداد 1397

تهیه کد (اسکریپت) نمایش اخبار
موضوع خبري :
تعداد عناوين خبري :
پس از انتخاب موضوع خبری و تنظیمات
دلخواهتان دکمه تهیه اسکریپت را بزنید.
نمونه اجرای کد جاوا اسکریپت :

نظر شما در مور پایگاه خبری پرسنا؟

[مشاهده نتايج]